Nordqvist arkitekt och konstruktion

Bygga nytt, bygga ut eller ändra planlösning riva bärande vägg?

Har Ni en idé om ett specifikt drömhus?

Nordqvist arkitekt och konstruktion hjälper till med färdigställande av arkitektur, byggnadskonstruktion och bygglovs ritningar.

Kompetens inom bostäder

Nordqvist arkitekt och konstruktion ritar och konstruerar Er byggnad/tillbyggnad utifrån era behov, gällande lagkrav och husets förutsättningar.

Konstruktionsritningar från AB Nordqvist arkitekt & konstruktion används vid ett tekniskt samråd/byggnadslov för att visa att byggnaden uppfyller gällande lagkrav.

Konstruktionsritningar förenklar även offertförfrågningar till byggentreprenörer. Genomtänkta konstruktionsritningar och dimensionerad byggnadskonstruktion bärande delar effektiviserar byggprocessen ekonomiskt och tidsmässigt. Färre detaljer måste lösas på plats och normala fall sparas mer än kostnaden för konstruktionsritningar in under byggtiden.

För mer information om statik och funktion se länkar nedan.

Ni väljer nivå för färdigställande

Nordqvist arkitekt och konstruktion erbjuder arkitekt och konstruktionsritningar unikt för just ditt hus. Välj från skiss, bygglovsritningar eller hela processen med bygghandlingar till byggprojektet.

Önskar ni hjälp med bygglov?

Nordqvist arkitekt och konstruktion har erfarenhet och gedigen kunskap av bostadsprojektering med bygghandlingar. För att höja kvaliteten och säkerställa en mer korrekt projektering satsar Nordqvist arkitekt och konstruktion på en 3D-miljö som skapar en bättre helhetsbild och en ökad förståelse för bostadens helhet och funktion.

Välkomna med förfrågningar små som stora projekt till e-post adress info@abnak.se

Med vänlig hälsning

VD Mikael Nordqvist