AB Nordqvist byggnadssnickeri

Bygga nytt, bygga ut eller ändra planlösning riva bärande vägg, bygga altan?

Har Ni en idé om ett specifikt drömhus förändringar, utökat entre tak eller altan?

AB Nordqvist byggnadssnickeri hjälper till med färdigställande av arkitektur, byggnadskonstruktion, bygglovs ritningar och byggnadssnickeri.

Se referenser

 • BraByggare rekommenderad av VillaÄgarna
 • Kompetens inom bostäder

  AB Nordqvist byggnadssnickeri ritar och konstruerar Er byggnad/tillbyggnad utifrån era behov, gällande lagkrav och husets förutsättningar.

  Konstruktionsritningar från AB Nordqvist byggnadssnickeri används vid ett tekniskt samråd/byggnadslov för att visa att byggnaden uppfyller gällande lagkrav.

  Konstruktionsritningar förenklar även offertförfrågningar till byggentreprenörer. Genomtänkta konstruktionsritningar och dimensionerad byggnadskonstruktion bärande delar effektiviserar byggprocessen ekonomiskt och tidsmässigt. Färre detaljer måste lösas på plats och normala fall sparas mer än kostnaden för konstruktionsritningar in under byggtiden.

  För mer information om statik och funktion se länkar nedan.

  Ni väljer nivå för färdigställande

  AB Nordqvist byggnadssnickeri erbjuder arkitekt och konstruktionsritningar och byggnadssnickeri unikt för just ditt hus. Välj från skiss, bygglovsritningar eller hela processen med bygghandlingar till byggprojektet.

  Önskar ni hjälp med bygglov?

  AB Nordqvist byggnadssnickeri har erfarenhet och gedigen kunskap av bostadsprojektering med bygghandlingar och byggnadssnickeri. För att höja kvaliteten och säkerställa en mer korrekt projektering satsar AB Nordqvist byggnadssnickeri på en 3D-miljö som skapar en bättre helhetsbild och en ökad förståelse för bostadens helhet och funktion.

  Välkomna med förfrågningar små som stora projekt till e-post adress info@abnak.se

  Med vänlig hälsning

  VD Mikael Nordqvist